Anlita journalisten och kommunikatören Maria Lindqvist

Kunskap för dig som driver turismföretag

Turismföretagare! Vad behöver du lära dig mer om?

Marknadsföringens syfte är att skapa, underhålla och behålla relationer som leder till ökad försäljning och stärkt varumärke. Här bjuder vi dig som är turismföretagare på kunskap, tips och råd till dig som arbetar i eller driver företag i Rese- och Turismbranschen.

Marknadsföringens A-Ö

Här får du kunskap om alla begrepp som används i marknadsföring.

Marknadsbudget

Se alltid till att din budget möter dina mål!

Marknadsplan

Så skapar du en hållbar marknadsplan

Så följer du upp din marknadsföring

Steg-för-steg

Tänk på detta när du anlitar en extern marknadsföringskonsult

Tips och råd inför val av konsult

SMM – Social Media Marketing

Så kan du använda dig av sociala medier.

E-postmarknadsföring

Billigt sätt att nå fram till rätt målgrupp!

Content marketing – Innehållsmarknadsföring

Låt innehållet sälja dina tjänster!

Traditionell marknadsföring

Så kan du använda dig av sociala medier.

Sociala medier

Så kan du använda dig av sociala medier.

Så väljer och når du rätt målgrupp

Var finns de? Kanaler?

Personlig marknadsföring

Anpassa marknadsföringen efter din kund!

Film och video marknadsföring

Så kan du använda dig av sociala medier.

Mun-till-mun-marknadsföring

Utöka ditt nätverk med ambassadörer!

Partnersmarknadsföring

Hjälp varandra till sälj!

Influencers, Journalister och Bloggers

Så gör du för att anlita rätt influencer eller blogger.

Storytelling

Så kan du använda dig av sociala medier.