Anlita journalisten och kommunikatören Maria Lindqvist

Tänk på detta när du anlitar en extern marknadsföringskonsult

Extern konsult kan se din verksamhet utifrån

Du uppnår maximalt resultat om du arbetar själv och anlitar en marknadsföringskonsult-/rådgivare samt en webbyrå som kan digital marknadsföring. Hur mycket man kan göra inhouse beror på typ av produkt/tjänst, vilka kunskaper som man har, nätverk och hur mycket tid man har att lägga på arbetet med mera.

Om ni är ett större företag så har ni en marknadsavdelning. Då kan det vara bra att anlita en extern marknadsföringskonsult som för in nya tankar, idéer och förslag till förbättringar. Detta bör göras när det är dags att uppdatera och utveckla marknadsplanen. Många tar också in konsulter som får driva eller medverka i olika typer av utvecklingsprojekt.

Tänk på detta när du ska anlita en marknadsföringskonsult!

Anlita alltid en marknadsföringskonsult som kan din bransch och kan olika typer av marknadsföring.

Fråga konsulten om han/hon har ett nätverk med bland annat fotograf, filmare, reklambyrå, journalister, föreningar med flera. Då har ni tillgång till allas kunskap till alla marknadsföringsprocesser.

Det förekommer många oseriösa aktörer som tar fram en marknadsrapport över hur din produkt/tjänst står sig. Anlita aldrig någon som ”bara” ger dig en rapport utan att ge dig konkreta råd om hur ni gör för att förbättra marknadsföringsarbetet. Den konsult som ni använder er av ska också kunna sätta genomföra förbättringarna.