Anlita journalisten och kommunikatören Maria Lindqvist

Partnersmarknadsföring

Genom att omvärldsbevaka kan du upptäcka nya samarbetsmöjligheter med andra aktörer.

Det behöver inte vara aktörer i samma bransch – men då bör ni ha samma målgrupp.

partnersmarknadsföring
Partnermarknadsföring ska skapas utifrån gemensamma värderingar.

Om du driver ett hotell så kan du till och med samarbeta med andra hotell på samma ort – om det finns utrymme för alla.

Vi hjälper dig att bygga strategier om vilka du ska bedriva partnersmarknadsföring med.