Anlita journalisten och kommunikatören Maria Lindqvist

Marknadsföringens ABC

Affiliatemarknadsföring

Ägaren av en hemsida, kanske en e-handel, kan upplåta en annonsplats på hemsidan åt företag som vill visa upp sin produkt/tjänst. Hemsidesägaren kan få betalt i form av provision eller en fast summa då någon klickar på annonsen och/eller beställer något från företaget. Om ni vill använda er av affiliatemarknadsföring så är det lättast att gå via ett affiliate nätverk. Om du är den som upplåter en annonsplats på din hemsida via affiliate nätverk så kolla vilka företag och produkter som kommer att synas på din sida.

Anslagstavlor

Antal anslagstavlor har minskat drastiskt men det finns kvar många, särskilt i städernas förorter och på landsbygden. Här finns det möjlighet att sätta upp annonser helt kostnadsfritt. Om man säljer något lokalt så är det en bra plats att annonsera på.

Digital marknadsföring

Digital marknadsföring innebär att man marknadsför en produkt eller tjänst via digitala kanaler. Den är idag den vanligaste typen av marknadsföring.

Content marketing

Content marketing, innehållsmarknadsföring, handlar om att ge värdefull information till potentiella och nuvarande kunder.

Direktreklam

Innan internet och TV-reklam kom så var marknadsföringsmöjligheterna mycket mindre än idag. Då var brevlådorna fulla med direktreklam och olika varuprover. Själv var jag reklamutdelare på den tiden och det blev många samtal vid brevlådorna om vad man skulle dela ut. Idag delas mycket begränsad mängd direktreklam ut dels på grund av att många företag vill arbeta mer hållbart och att det finns billigare, bredare och snabbare sätt att nå ut. Men om man har erbjuder mycket lokala tjänster, som till exempel en frisörsalong, då kan det löna sig att ta fram och dela ut direktreklam.

E-postmarknadsföring

E-postmarknadsmarknadsföring är en effektiv marknadsföringsmetod som ni kan använda er av om ni har tidigare relationer med den som är mottagare. Ge möjlighet till även potentiella nya kunder att ta del av de e-postmeddelanden som ni skickar ut i form av ett nyhetsbrev! Se till att det är enkelt att hitta vägar att börja prenumerera på nyhetsbrevet. Kräv inte för mycket information vid tecknandet av nyhetsbrevet då orkar de flesta inte att fylla i uppgifterna.

Film och videomarknadsföring

Google My Business

Används för att nå målgrupper som är nära till köp. Kostnadsfri tjänst. Ditt företag kan synas med adress, telefonnummer, bilder med mera i sökningar på Google och på Google maps.

Google Analytics (GA)

Kostnadsfritt statistikverktyg för att få veta hur många besökare du har på din webbplats, på vilka sidor de tittar på med mera.

Inbound marketing

Med Inbound marketing syftar man till den marknadsföring som görs för att stärka varumärket, skapa ökat förtroende hos befintliga kunder och på så sätt bli den leverantör som man helst väljer.

Influencer marketing

Influencer marketing betyder att du låter en inflytelserik person nå ut med ditt budskap i deras sociala medier. Om du anlitar en influencer var noga att kolla om din målgrupp finns bland personens följare och hur många följare som han/hon har.

Kalla samtal

Om ni vänder er till privatpersoner så får man inte ringa ett kallt samtal såvida företaget inte har en affärsrelation till personen. Undantaget är att man i vissa fall får ringa en privatperson som har kundrelation till ett partnerföretag.

Det är viktigt att ni har koll på vilka målgrupper som man får ringa kalla samtal till och vilka som man inte får göra det till enligt lag.

Mun till mun marknadsföring

Outbound marketing

Outbound marketing är en typ av envägs marknadsföring. Syftet med outbound marketing är att väcka intresse för och sprida information om sin produkt/tjänst.

Personlig marknadsföring

Personlig marknadsföring (Personalized marketing) är en av de svåraste marknadsföringsmetoderna som man kan använda sig av. Det är en marknadsföringsmetod som man använder sig av mot befintliga kunder. Det gäller att hålla koll på vem din kund är och vad personen tycker om. Det handlar om att kunden både ska fortsätta som kund och skaffa fler kunder åt dig. Helst ska kunden brinna så mycket för produkten/tjänster som du gör!

Remarketing

När din kund varit inne och påbörjat ett inköp men inte avslutat köpet så kan ni kontakta kunden med erbjudande. Det går att placera annonser på t ex webbplatsen eller i sociala medier som går ut till den potentiella kunden automatiskt.

SEM – Sökmotormarknadsföring (Search Engine marketing)

SEM är betalda annonser som syns när man söker i en sökmotor, så kallat sökmotorresultat. På så sätt kan du ranka högre på sökmotorerna. Många använder sig av Google ads. Du betalar per klick som genereras till din webbplats. SEM är en mer kortsiktigt arbete än SEO.

SEO – Sökmotoroptimering

Syftet med SEO är att strategiskt och långsiktigt öka antalet besök till hemsida. Det handlar om att hamna så högt upp som möjligt i sökmotorernas resultat på t.ex. Google utan att betala för klicken (utan annonsering). Det kallas för organiska sökresultat. Grunden till SEO är att arbeta fram vilka sökord som är relevant för att din verksamhet ska locka kunder.

SMM – Social media marketing / Sociala medier

Social media marketing handlar om att få igång positivt användargenererat innehåll (user generated content).

Sociala medier har vuxit kraftig när det gäller antal de senaste åren. Här gäller det att använda rätt kanal där din målgrupp finns.

Sociala medier som finns idag är Facebook, Tik tok, Twitter, Instagram, Linkedin, Snapchat.

Idag konsumerar vi mer information än någonsin och ett mer kritiskt tänkande än förut.

Sociala medier

Sociala medier innefattar många kanaler och hela tiden lanseras nya. Vilken kanal är din målgrupp på – satsa på den!

Exempel på sociala medier är Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, Linkedin, TikTok och Twitter.

När ni annonserar på sociala medier kan ni välja er målgrupp utifrån kön, ålder, beteende, geografiskt med mera.

Storytelling

Storytelling är att berätta sin historia. Inom turism kan man till exempel berätta om grundaren av ett rese- och turismföretag, om hotellets historia med mera. Syftet är att stärka varumärket, få turisterna att få känna anknytning till verksamheten och prata med andra om den.

Storytelling marknadsföring

Här kan du läsa mer om storytelling för dig som arbetar i rese- och turismbranschen!

Wikipedias definition av storytelling läser du här!

Skyltreklam

Skyltreklam (billboard marketing) är en möjlighet att synas på en plats där ens målgrupp passerar. Idag finns det både digitala skyltar med både rörliga bilder/film, ”stationära” skyltar där ditt företagsnamn/typ av verksamhet står och andra typer av skyltar. Att tänka på här är att kolla upp var du får sätta upp skylten samt vad som får stå på den.
Om du har en samhällsnyttig tjänst så kan du ansöka om att få en stationär skylt där det står din verksamhetstyp på som till exempel ”vandrarhem”.

Nöjda kunder sprider ordet vidare = gratis och effektiv marknadsföring.

Har ni någon kunskap att ge så skapa en egen webbutbildning. Instruktioner om hur man använder eer tjänst / produkt.

Native marketing

Native marketing är innehåll som smälter in i innehållet på till exempel en hemsida. Det är oftast sponsrade artiklar som ger mervärde till läsarna.

Partnersmarknadsföring

Partnersmarknadsföring är då flera företag, som erbjuder olika typer av tjänster, skapar samarbete för att tillsammans marknadsföra sig eller hjälper varandra att marknadsföra varandras tjänster.

Traditionell marknadsföring

Varumärkesmarknadsföring

Brand marketing innebär att du sprider ditt varumärke.