Anlita journalisten och kommunikatören Maria Lindqvist

Så får du fler gäster genom Tillgänglighetsmarknadsföring

Tillgänglighet hotell

Missa inte en av de starkaste målgrupperna som finns – de med funktionsnedsättningar!

I nästan alla familjer finns är det en familjemedlem som tar det avgörande resebesluten. Vi pratar om de som behöver ha en anpassad resa. Det kan till exempel vara en pappa som har ont i ryggen och behöver ett hotell som har sköna sängar, ett barn som har astma eller en mamma som sitter i rullstol.

Personen i resesällskapet som har tillgänglighetsbehov styr valet av hotell, transportmedel m.m = din kund! Det är den personen som tar köpbeslutet.

Informera vilka funktionshinder som är lösta i marknadsföringen är det viktigt att informera vilka hinder som du löst för att din kund ska välja att köpa din tjänst. 

Personer med funktionsnedsättning har samma rättigheter och skyldigheter som alla i samhället och därför har de rätt till likvärdig tillgång till information.

Anpassa tjänstutbudet efter gästernas funktionsnedsättningar
Det finns många olika typer av funktionsnedsättningar. För att erbjuda tillgänglighet för dina kunder så måste du anpassa ditt erbjudande efter behov och ge relevant information.

Socialstyrelsen definierar ordet ”funktionshinder” som den ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”

Det är viktigt att du har kunskap om vilka slags funktionsnedsättningar som finns:

 • Rörelse & motorik
 • Läsa & skriva
 • Förståelse
 • Syn
 • Hörsel
 • Tal
 • Koncentration & minne
 • Social interaktion

Fundera vad ni kan marknadsföra som tillgänglighet

 • Hur är destinationen och din turistverksamhet anpassat efter gästernas funktionsnedsättningar?
 • Hur ser alternativen ut för koldioxidavtrycken för olika transportmedel för dina gäster?
 • Vilka miljövänliga turistaktiviteter vid resmålet?
 • Har verksamheten hållbarhetscertifieringar?
 • Har din verksamhet lokalproducerade livsmedel?
 • Engagerar din turistverksamhet sig i de lokala evenemangen?
 • Följer ni destinationens hållbarhetsåtaganden?
 • Är era turisttjänster anpassade efter turisternas behov?

Vi hjälper dig att anpassa din marknadsföring så den möter din kunds behov!

Tillgänglighetsmarknadsföring

Resetyper

Vad kan man marknadsföra som tillgänglighet?

 • Trygghet. Vilken trygghet kan ditt hotell eller upplevelseföretag ge gästen?
 • Kvalitetstid. Hur ser ni till att gästen får kvalitetstid med vänner och familj?
 • Information. Ger ni rätt information och i god tid före gästens ankomst?
 • Samarbetspartner/nätverk. Vilken övrig service kan gästen få? Vilken tillgänglighetsnivå befinner de sig på? Kan de leverera hög tillgänglighet
 • Fysisk miljö. Har ni handikappadanpassade rum på hotellet? Fungerar rummen för alla funktionsnedsättningar? Har ni breda dörröppningar? Har ni anpassade möbler?
 • Incheckning på hotellet. Anpassar ni incheckningen för gästen?
 • Hälsosam miljö. Parfymfritt?
 • Hjälpmedel. 
 • Mat. Lokalproducerad. Allergenfri. Anpassad.
 • Upplevelser. Anpassade

Så lyckas du med Tillgänglighetsmarknadsföring – Steg för steg guide

 • Kolla upp myndighetskraven som ställs på din typ av verksamhet när det gäller tillgänglighet.
 • Ta del av Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets handbok över hur man planerar, skapar och kan samverka för att öka tillgängligheten för kunderna i ett upplevelseföretag.
 • Gå webbutbildningen om hur man kan arbeta med tillgänglighet för natur- och kulturområden
  (Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet).
 • Ta del av myndighetsrapporter.
 • Gör en undersökning. Vad behöver funktionsnedsatta på sin resa?
 • Se över vilken tillgänglighet ni erbjuder idag (Tillgänglighetsdata)
 • Skapa en tillgänglighets- och handlingsplan.
  Täck in alla typer av funktionsnedsättningar: kognitiv, hörsel, syn, mobilitet, allergi.
 • Skapa och genomför praktiska förutsättningar för att kunna erbjuda hög tillgänglighet.
 • Låt funktionsnedsatta vara med och utforma och testa. Kanske kan den personen vara med i marknadsföringen?
 • Utbilda din personal vad olika funktionsnedsättningar innebär och hur man bemöter kunderna.
 • Lägg in tillgänglighetsaspekten i marknads- och kommunikationsplanen.
 • Marknadsför och informera om ert arbete med tillgänglighet och tydliggör erbjudanden.
 • Använd dig av att visa tillgänglighetsnivåer i marknadsföringen.
 • Anpassa dina erbjudanden efter olika funktionsnedsättn

Egna erfarenheter som funktionsnedsatta

Vi som arbetar på ToCom har erfarenhet av egna funktionsnedsättningar, är själva vana turister och utbildade inom tillgänglighet.

Låt oss hjälpa dig att locka den funktionsnedsatta turisten, vill ha för information före, under och efter resan – och vad som avgör för att de ska bli just er kund!

Vi skapar och utvecklar er tillgängliga marknadsföring. Kontakta oss idag!