Anlita journalisten och kommunikatören Maria Lindqvist

Skapa en marknadsplan för turismföretag

Marknadsplanen som lockar turisterna

En marknadsplan för turismföretag är nödvändigt Du kanske undrar varför ditt turistföretag ska ha en marknadsplan? Syftet med en marknadsplan är att du har möjlighet att planera vilka marknadsföringsaktiviteter du ska satsa på och vilken budget du behöver ha för att genomföra den.

Det tar tid men är inte svårt att skapa en välgrundad, genomarbetad och hållbar marknadsplan för ditt turismföretag. Låt oss hjälpa dig på vägen mot att ta emot nya kunder!

marknadsplan för turismföretag
Skapa en marknadsplan som följer FN:s globala mål – Gynnsam och Hållbar Turism!

Vad ska en marknadsplan innehålla?

I marknadsplanen bör det framgå vilka marknadskanaler man använder sig av, vid vilken tidpunkt som är rätt att marknadsföra , vilka målgrupper ni riktar er till och vilken budget man har ha förhålla sig till.

Är du osäker eller vill du ha professionell hjälp att skapa en marknadsplan som leder till att locka turisterna till köp hos just er verksamhet? Kontakta oss idag!

Läs mer om varför du ska anlita oss – som är utbildade inom marknadsföring och turism.