Anlita journalisten och kommunikatören Maria Lindqvist

Så skapar du en marknadsbudget för turismföretag

En marknadsbudget för turismföretag är a och o för att öka verksamhetens intäkter.

Stora möjligheter att nå ut men fallgropar finns

Idag har marknadsföring blivit både lättare och svårare. Oavsett marknadsbudget kan man nå ut brett men det har blivit svårare att nå fram till rätt målgrupp i informationssamhället som vi lever i. Det gäller att nå det potentiella gästerna i den miljö som de rör sig i.

Så stor marknadsbudget för turistföretag behöver du för att locka turisterna

Se aldrig marknadsföring som en kostnad – det ska vara investering i turismverksamhetens framtid! Detta i form av ökande intäkter och återkommande samt fler nöjda gäster.

marknadsbudget för turistföretag

Man behöver inte längre ha en stor budget för att lyckas med marknadsföring-Däremot ska man bestämma en gräns för hur mycket marknadsföringen får kosta (skapa en marknadsbudget).

Börja med marknadsplanen!

En marknadsplan kan man göra före eller efter marknadsbudgeten.
Läs mer om vad du ska tänka på när du gör marknadsplanen!

Vill du ha hjälp att skapa en hållbar marknadsbudget för din turismverksamhet? Kontakta oss!